logo
tr
icon
MicrosoftTeams-image (19)-1
OPLOG SÖZLÜK

Elleçleme

Depo ve fabrika içerisinde ürünlerin transferi, istiflenmesi, korunması, saklanması, bekletilmesi, ayıklanması, seçilmesi gibi işlemler elleçleme işlemleridir.

Elleçleme nedir?

Elleçleme; üretim, depolama, dağıtım ve elden çıkarma boyunca ürün ve malzemelerin hareketi, depolanması ve korunması aşamalarında envanter yönetimini ve kontrolünü kapsar. Tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır.   

Elleçleme süreci iyi bir şekilde yürütüldüğünde ürünlerin tedarik zinciri boyunca üretim noktasından müşterinin eline verimli ve güvenli bir şekilde taşınması sağlanır.

Elleçleme türleri

Elleçleme hem insan hem de otomatik makineleri kapsayan karmaşık bir süreçtir. Manuel elleçleme ve otomatik elleçleme olarak iki farklı türü vardır.  

 

1) Manuel elleçleme  

Manuel elleçleme, insanlar tarafından yürütülen bir süreçtir. Ürünleri çeken, kaldıran, taşıyan, yani aslında tüm taşıma sürecinde aktif rol alan işçileri içerebilir. Manuel elleçleme hata oranını yükseltirken, paket düşürme gibi kazalar ortaya çıkabilir ve yaralanmalar olabilir.   

 

2) Otomatik Elleçleme  

Otomatik elleçleme, insan gücü yerine makineleri kullanan elleçleme türüdür. Baz işlemler için insan müdahalesi hala gerekliyken, sürecin büyük bir kısmı otomatik makinelerle yürütülür. Otomatik elleçleme, insan hatası riskini azaltırken, işçileri eğitme ihtiyacını da ortadan kaldırarak maliyeti azaltır

MicrosoftTeams-image-2-3-1
BİZE MARKANIZDAN BAHSEDİN

Satın alma sonrası

süreçlerinizi yöneten

fulfillment partneriniz

HEMEN TEKLİF AL