Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın
Geri Dön

Stok Kodu (SKU)

Her bir ürünü numaralandırarak takibinin gerçekleştirebilmesini sağlayan belirli kodlardır.

SKU nedir?

SKU, bir şirketin envanterindeki her ürün veya öğeye özgün olan bir tanımlayıcıdır. Genellikle satıcı veya üretici tarafından oluşturulur ve envanter sistemindeki ürünü izlemek ve yönetmek için kullanılır.
SKU tipik olarak ürünün boyut, renk ve stil gibi özelliklerini tanımlayan harf ve sayıların kombinasyonundan oluşur.
SKU'larperakendeciler, üreticiler ve diğer işletmeler tarafından envanterlerini doğru bir şekilde takip etmek, yönetmek ve sipariş, nakliye ile faturalandırma sürecini kolaylaştırmak için kullanılır.

SKU neden önemlidir?

SKU yönetimi birkaç nedenden dolayı önemlidir.
İlk olarak, işletmelerin müşteri talebini karşılamak için doğru zamanda doğru miktarlarda doğru ürünlere sahip olmalarını sağlayarak envanterlerini doğru bir şekilde takip etmelerine ve yönetmelerine destek olur. Bu, verimliliği artırmaya ve stok tükenmesi veya fazla stoklama riskini azaltmaya yardımcıdır. 
İkincisi, SKU yönetimi, her bir ürünün maliyetleri, marjları ve satış geçmişi hakkında doğru veriler sağlayarak işletmelerin fiyatlandırmalarını ve promosyonlarını optimize etmelerine yardımcı olabilir. Bu, karlılığa ve satışa olumlu etki eder. 
Üçüncüsü, SKU yönetimi, her bir ürünün mevcudiyeti, konumu ve teslimat süreleri hakkında doğru ve güncel bilgiler sağlayarak işletmelerin sipariş ve sevkiyat doğruluğunu iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu şekildehatalar azaltılır ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına destek sağlanır. 
Son olarak, SKU yönetimi, her ürünün satış geçmişi ve performansı hakkındaki veriler ile, işletmelerin müşterilerini ve satın alma alışkanlıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu içgörüler, ürün geliştirme ve pazarlama kararlarında kullanılabilir; müşteri sadakatinin artırılmasına fayda sağlayabilir.

Bize Markanızdan Bahsedin
Satın alma sonrası süreçlerinizi yöneten fulfillment partneriniz