Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın
Geri Dön

Ürün Ayırma

Ürün ayırma, iki veya daha çok üründen oluşan bir seti (takımı) ögelerine ayırarak her bir ürünü kullanılan depo yönetim sisteminde barkod ve özellikleriyle tanımlanması hizmetlerinin tamamını kapsar. 

Ürün ayırma nedir?

Ürün ayırma, bir ürünün iki farklı bileşenini ayrı ayrı tutmak anlamına gelir. Bu işlem genellikle, iki farklı ögeden oluşan bir ürünün depolanması veya taşınması sırasında yapılır.

Ürün ayırma yapılırken hangi adımlar izlenmelidir?

Lojistikte set olan ürünleri ayırmak için genellikle birkaç adım izlenir. Bu adımlar, setin içindeki ürünlerin ayrı ayrı tanımlanması, bir araya getirilmesi ve ayrıştırılmasıdır.
1) Setin tanımlanması: Set içindeki ürünlerin adedi, niteliği, ağırlığı ve hacmi gibi özellikleri belirlenir. Bu bilgiler, setin depolanması, taşınması ve ayrıştırılması için önemlidir.
2) Setin bir araya getirilmesi: Set içindeki ürünler, belirlenen adet ve niteliklere göre bir araya getirilir. Bu işlem, ürünlerin bir arada tutulması ve aynı zamanda kolay bir şekilde ayrıştırılması için önemlidir.
3) Setin ayrıştırılması: Set içindeki ürünlerin ayrıştırılması için farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, her bir ürün ayrı bir kutuya yerleştirilebilir veya her ürünün farklı bir etiketi olabilir. Ayrıca, set içindeki ürünlerin farklı renklerde veya şekillerde paketlenmesi de ayrıştırma işlemini kolaylaştırabilir.
4) Depolama ve taşıma: Set içindeki ürünlerin depolanması ve taşınması sırasında, setin içindeki ürünlerin ayrı ayrı tanımlanması önemlidir. Bu nedenle, set içindeki ürünlerin birbirinden kolayca ayrılabilmesi için, setin depolanması ve taşınması sırasında dikkatli olunmalıdır.
Set olan ürünlerin ayrıştırılması işlemi, setin niteliğine ve adedine göre değişebilir. Ancak, yukarıdaki adımlar genellikle set olan ürünleri ayrıştırmak için kullanılan yöntemlerdir.

Bize Markanızdan Bahsedin
Satın alma sonrası süreçlerinizi yöneten fulfillment partneriniz