tr

 

Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi Şirketinizin Değeri, İtibarı ve Geliri Açısından Tedarik Zinciri Çözümleri Ciddi Bir Fark Yaratır.

 

 

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 

OPLOG, birinci sınıf kaynak, yetkinlik ve teknolojilerden faydalanarak ve bunları koordine ederek şirketinize uçtan-uca tedarik zinciri çözümleri sağlayan bir 4PL(dördüncü taraf lojistik) sağlayıcıdır.

Düşük marjlarla çalışılan rekabetçi bir pazarda etkin tedarik zinciri yönetimi şirketinizin değeri, itibarı ve geliri açısından ciddi bir fark yaratır.

Web teknolojisinin gücünü kullanan OPLOG, yazılım geliştiriciler ve sistem uzmanlarından oluşan dinamik bir ekiple kendi bünyesinde geliştirdiği devrim niteliğinde ürünler, yazılımlar ve operasyon yönetim sistemleri ile lojistik ve tedarik zinciri yönetimine yeni ve etkin çözümler sunuyor.

OPLOG’un kontrol kulesi yaklaşımı, gerçek zamanlı mühendislik ve analizler sağlayarak şirketinizin performansının optimize edilmesi açısından temel niteliktedir.

İşinize dair kritik, temel operasyonları şansa bırakmayın. Ücretsiz analitik inceleme ve danışmanlık hizmetimiz için OPLOG’la iletişime geçin.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ FİRMASI OPLOG İLE TANIŞIN

 

Lojistik tek bir şirket içerisindeki temin (satın alma), dağıtım ve envanter yönetimi gibi işlevlerin akışından oluşurken; tedarik zinciri yönetimi bütün bir şirketler ağının koordinasyonunu içerir ve pazarlama, yeni ürün geliştirme, finans ve müşteri hizmeti gibi çok daha fazla sayıda işlevin yürütülmesini gerektirir.

OPLOG, dördüncü taraf lojistik modeliyle faaliyet göstererek ortaklarına uçtan-uca tedarik zinciri yönetimi sağlar. OPLOG öncü özelleştirilmiş yazılımları, deneyimli operasyon yöneticileri ekibi ve kontrol kulesi yaklaşımıyla tüm bu işlevleri bir arada, uyumlu bir biçimde yürüterek rakipsiz verimlilik ve müşteri memnuniyeti sunar.

 

 

LİDER LOJİSTİK SAĞLAYICI (4PL) DENEYİMİNİ KEŞFEDİN

 

Üçüncü taraf lojistik ortakları on yıllardır kabul edilen iş uygulamalarının bir parçası olageldi; ancak proaktif ve başarılı kurumlar, tüm kaynak, yetkinlik, teknoloji ve sağlayıcıları yöneterek kendileri adına entegre bir uçtan-uca tedarik zinciri çözümünü koordine eden OPLOG gibi dördüncü taraf lojistik (4PL) şirketlerinin ortaklığını tercih ediyor.

Bu yeniden yapılandırılmış yaklaşım, bir şirketin kendi bünyesindeki birimine farklı bir perspektif, bilgi birikimi, deneyim ve teknoloji katkısı yaparak, artan operasyon başarısından karşılıklı fayda sağlayan uzmanlarla çalışmak suretiyle rakipsiz verimlilik ve değer sunulmasını sağlıyor.

OPLOG öncü özelleştirilmiş yazılımları, deneyimli operasyon yöneticileri ekibi ve kontrol kulesi yaklaşımıyla tüm bu işlevleri bir arada, uyumlu bir biçimde yürüterek rakipsiz verimlilik ve müşteri memnuniyeti sunar.

 

 

TEDARİK ZİNCİRİ ÇÖZÜMLERİ

MÜHENDİSLİK VE ANALİZ

 

Gündelik operasyonların baskısı altında bir adım geri çekilip şirketinize bütünsel bir bakış açısıyla bakmanız, özellikle de onu bir ‘müşterinin gözünden’ değerlendirmeniz zordur. Öte yandan, tüketici talepleri ve pazar değişiklikleri hızlanmaya devam ederken, kurumunuzun hayatta kalabilmesi için dinamik bir gözden geçirme sistemi de bir zorunluluktur.

OPLOG’un yazılım mühendislerinden ve deneyimli operasyon yöneticilerinden oluşan ekibi, tedarik zincirinizin tamamına ilişkin, tedarik zinciri ağı içerisindeki temel süreçler ile maliyet ve verimliliğin nasıl optimize edileceğine dair çözüm önerilerinin vurgulandığı sürekli bir niceliksel ve niteliksel genel bakış sağlar.

Proaktif tedarik zinciri değerlendirmesi ve geliştirmesi yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketinizin itibar kazanmasını da temin eder.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİYLE SİZE GÜÇ VERİYORUZ!

 

HEMEN TEKLİF AL

 

UÇTAN-UCA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 

Tedarik zincirinizin uçta-uca entegrasyonu verimsizlik alanlarını ortadan kaldırarak değerli kaynakların serbest kalmasını sağlar ve böylelikle müşterilerde memnuniyet yaratan, kârı artıran yalın, verimli bir tedarik zinciri oluşturur.

OPLOG, tedarik zincirinizin, titiz bir biçimde uçtan-uca mühendislik çalışmasını mümkün kılacak bir kuş bakışı görünümü ile kaygı konularının erken teşhisi ile bunlara anında müdahale edilmesini sağlayan bir kontrol kulesi yönetim sistemini benimsemiştir.

Tedarik zinciriniz içindeki kritik alanlar şunlardır:

  • Stok Seviyeleri
  • Aşım (Fazlalık) ve Değer Yitimi
  • Getiri ve Varlık Yönetimi
  • Sevkiyat
  • Montaj

 

 

TEDARİK ZİNCİRİ HİZMETLERİ

 

OPLOG Tedarik Zinciri Çözümleri danışmanlık hizmetleri ekibi mevcut lojistik stratejinize ilişkin tam kapsamlı bir inceleme ve analiz sunarak, tedarik zinciri süreç ve operasyonlarınızın, iş planınızla etkin ve verimli bir biçimde uyumlu hale getirilmesini sağlar. Bu süreçlerin birbiriyle uyumsuzluğu, yetersiz finansal performansın başlıca kaynaklarından biridir.

Akılcı biçimde düzenlenmiş, verimli ve kârlı bir tedarik zincirinin sürdürülmesi, başarılı bir şirket yönetimi ve stratejik pazar payı kazanımları açısından zaruridir. OPLOG uzman yönlendirme raporunuz ve özelleştirilmiş eylem planınızda, maliyetlerin, sürelerin ve verimsiz envanter yönetiminin azaltılması ile müşteri yönetiminin ve şirket gelirinin artırılmasına yönelik temel veriler ve ölçümler üzerine odaklanılır.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİN UZMANLARIMIZA DANIŞIN

 

İLETİŞİME GEÇ