Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın
Mavi duvarda bulunan mavi bir kapı ve turuncu kapı

Cep Depo Ne Demektir?

Depolama ihtiyacı tarihte çok eski zamanlara dayanmaktadır. Depolamanın başlangıçtaki amacı, temel gereksinim maddelerinin, olumsuz çevre ve iklim koşullarından korunmasıydı. E-ticaret siteleri tarafından çok sayıda tüketim malının üretildiği ve pazarlandığı günümüzde ise depoların işlevi çok daha farklı ve önemli bir hal almıştır. Firmalar, üretime giren hammaddenin ya da üretimden çıkan yarı ürün ve ürünün taşınması sırasında bilgi eksikliklerinden doğan zararları en aza indirgemek isterler. Bu nedenle artık her saniye daha fazla değer kazanmıştır. Kalite sistemlerinin Türkiye’de uygulamaya alınması ile özellikle e-ticaret sektörü için depolama alanlarında olumlu bir değişim süreci başlamıştır.

 

Depolama, depolardaki ve dağıtım merkezlerindeki tüm işlevleri içeren oldukça kapsamlı bir kavramdır. Depolanmış olan malzemelerin pek çoğu depolarda; mal kabul, istifleme/yerleştirme, toplama ve sevkiyat olmak üzere dört şekilde elleçlenmektedir. Tedarik zincirinde önemli maliyet kalemlerinden biri olan depolama, hareket hızı sıfır olan bir taşımadır.

Cep Depo Nedir?

Cep depolar diğer adıyla transit depolar, saklamanın gerekli olmadığı, çok kısa süreli ürün aktarmaları için kullanılan depolardır. Cep depolardaki esas amaç, pek çok farklı noktadan gelen ürünlerin ayrıştırma ve/veya birleştirme operasyonları ile birlikte belirli bir pazar ve müşteri grubuna hızla sevk edilmesidir. Aynı zamanda aktarma merkezleri ile aynı fonksiyona sahiptir. Depolar, pazara dağılmış şekilde çok sayıda ve küçük ölçekli olabilirler. Bunlara; havaalanlarındaki ya da tren istasyonlarındaki depolar ile ecza depolarının şubeleri örnek olarak verilebilir. Cep depoları, merkezkaç depo kategorisinde değerlendirilir.

 

E-ticaret firmaları için çok önemli bir yere sahip olan, ürünlerin kısa süreli olarak muhafaza edildiği cep depoları, farklı tedarikçilerden toplanan ürünlerin ayrıştırma ve/veya birleştirme operasyonlarının gerçekleştirildiği önemli bir depo türüdür. Bu depolarda operasyonların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sayede bir an önce ürünlerin müşterilere dağıtılmak üzere araçlara yüklenerek sevk edilmesi çok önemlidir. Literatürde çapraz sevkiyat (crossdocking) olarak adlandırılan taşıma şeklinde bu tür depolar kullanılır. Transit depo kullanımı işletmelerin taşıma maliyetlerinden önemli derecede tasarruf etmesini sağlayabilir.

 

Depolama Faliyetleri Nelerdir?

Depolama; belirli nokta(lar)dan gelen ürün veya yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunduktan sonra belirli noktaya/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Başka bir deyişle; ihtiyaçları gidermek üzere hammadde, yarı ürün, bitmiş ürün ve diğer malzemelerin, belirlenmiş alanlarda ve belirli esaslara göre bulundurulmasıdır. Depolama faaliyetleri ise ürün özelliklerine ve ürünlerin konumlandığı sektörün yapısına göre değişmektedir. Depolama temel olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsayan bir süreçtir.

 

Depo aynı zamanda katma değer üretilen bir merkezdir. Sevk zamanlarının kısaltılması ve müşteri sipariş sürelerinin azaltılmasındaki katkısı oldukça fazladır. Bu nedenle depo, profesyonel bir bakış açısı ve sistemli çalışmayı gerektirir. Depolar, ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına, daha sonra da tüketim merkezlerine ve dağıtımına kadar olan bütün faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik bir rol oynayan önemli ara noktalardır. Online ticaret yapanların sayısının hızla arttığı günümüzde, depolar çok daha önemli hale gelmiştir. OPLOG, akıllı depolama sistemleri ile depolama sürecini sizin için en profesyonel şekilde yönetir.

E-MAIL ADRESİNİZİ BIRAKIN 📧

OPLOG Bilgi Deposuna Abone Olun