Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın

Sınır Ötesi Sipariş Karşılamada Karşılaşılan Zorluklar

ABD, İngiltere ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki depolarımızla omnichannel fulfillment hizmeti sağladığımız müşterilerimiz, ilk tanışmamızda bize sınır ötesi ticarette pek çok şirket için geçerli olan belli başlı sorunlarla başa çıkmakta zorlandıklarını anlatırlar. Örneğin halihazırda bir fulfillment şirketiyle çalışanlar partnerlerinin teknik yetersizliğinden şikayet edebilir, çok uzun bir entegrasyon sürecinden geçildiğini anlatabilir. Hatalı stok takibi veya yoğun alışveriş dönemlerinde artan talebe karşılık verebilecek kapasiteye sahip olunmaması yine sık tekrarlanan sorunlardır.

Diğer taraftan sipariş karşılama süreçlerini kendi yöneten şirketler, son teknolojilere erişimlerinin kısıtlı olmaması sebebiyle sınır ötesi süreçleri gerektiği gibi takip edemez veya operasyonel yetersizliği sebebiyle sezonsal fırsatları kaçırır. Uluslararası gönderi seçenekleriyle ürünlerini yurt dışına gönderenler ise, olması gerekenin üzerinde maliyetlerle, uzun teslimat tarihleri ve iade sorunlarıyla, ayrıca gümrük ve vergi sistemi içerisinde aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalır.

Her şirketin ve her pazarın dinamikleri ve ihtiyaçları farklıdır. Ancak şirketlerin sınır ötesi ticarette yaşadıkları (veya yaşayabilecekleri) başlıca zorluklar genellikle aşağıdaki başlıklar altında toplanır. Gelin, detaylandıralım:

Teknoloji ve entegrasyon sorunları

Sınır ötesi ticarette fulfillment hizmet sağlayıcıları, şirketlerin yerelde veya mevcut pazarlarında kullandığı teknolojik altyapılarına tam olarak entegre olamayabilir veya entegrasyon süreci çok uzun ve karmaşık bir hal alabilir. Bu, dış pazarlarda envanter yönetimi, sipariş takibi ve diğer önemli süreçlerde sorunlara yol açabilir. Ayrıca farklı pazarlardaki ödeme sistemlerine ve kargo firmalarına entegrasyonda aksaklıklar müşteri memnuniyetinin istenilen seviyeye taşınamamasına neden olabilir.

Lojistik sorunları

Uzun ve belirsiz teslimat süreleri, farklı bölgelere gönderimde nakliye maliyetlerinin değişkenliği veya ürünlerin taşınması sırasında zarar görmesi ya da kaybolması gibi risklerle karşılaşılabilir. Ayrıca global bir fulfillment şirketi ile çalışılmıyorsa, uluslararası iadeler karmaşık ve maliyetli olabilir. İade süreçlerindeki belirsizlikler, müşterilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyebilir.

Gümrük ve vergi mevzuatı bilgisinin eksikliği

Tercih edilen fulfillment partneri veya sipariş karşılamayı kendi yapan şirketler, hedef pazarlardaki gümrük ve vergi mevzuatı hakkında gereken tüm bilgilere sahip olmayabilir. Bu, ürünlerin gümrükte takılmasına, teslimatın gecikmesine veya ek maliyetlere yol açabilir.

İletişim sorunları

Hizmet sağlayıcısı ile şirket arasında etkin iletişimin eksikliği veya kendi dilinde iletişim kuramamak yanlış anlamalara, gecikmelere ve hatalı siparişlere yol açabilir. Ayrıca şirkete dedike bir iletişim görevlisi yoksa ve müşteri hizmetleri ticket açma sistemiyle ilerliyorsa, özellikle saat farklarının çok olduğu coğrafyalarda sorunların çözüme kavuşması çok uzayabilir.

Sınır ötesi e-ticarette operasyon yönetiminin kilit noktalarını, “Türkiye'den Dünyaya E-İhracat” e-kitabımızla keşfedin.

Müşteriye ve pazar özel dinamiklere uyum sağlama

Fulfillment süreçleri, söz konusu pazarın dinamiklerine, oradaki tüketicilerin beklenti ve alışkanlıklarına, dahası şirket ve ürüne özel ihtiyaçlara uygun şekilde kurgulanmalıdır. Ürünlerin yerel pazara uygun olup olmadığının takibini yapabilmek için envanterinizde çok veya az talep gören ürünlere yönelik anlık veri akışı sağlayan nitelikli depo yönetim sistemleri önemli rol üstlenir. Sınır ötesi sipariş karşılamada bu alanlardaki zafiyetler karlılığın düşmesine ve müşteri memnuniyetinde sorunlara yol açabilir.

Maliyet kontrolü zorlukları

Sınır ötesi sipariş karşılama maliyetleri, döviz kurundaki dalgalanmalara veya önceden muğlak bırakılmış ek hizmet ücretlerine bağlı olarak beklenenden daha yüksek hale gelebilir. Farklı pazarlar için gereken özel paketleme, etiketleme ve ambalajlar, gümrük ve vergi ödemeleri, teknoloji entegrasyonu, ek personel alımı veya mevcut personelin eğitimi gibi maliyet kalemlerinin tümü titizce kontrol altında tutulmalıdır.

Ayrıca sipariş karşılama süreçlerini kendi deposu ve kendi işgücü ile yürüten veya tercih ettiği fulfillment şirketiyle sabit sipariş kapasitesi üzerinden anlaşma yapan şirketler, talebin düşük olduğu zamanlarda, aslında ihtiyacı olandan daha fazla bir kapasitesinin maliyetini yüklenmiş olur. Bu da şirketin finansal büyümesine ket vurur. Burada “kullandığın kadar öde” modeliyle çalışan bir fulfillment partneri ile yol almak daha verimli sonuçlar verir.

Kapasite ve kaynak sorunları

Talebin üzerinde bir kapasitenin maliyetini yüklenmenin yanı sıra talebin arttığı dönemlerde yeterli kapasite ve kaynağa sahip olmamak da sınır ötesi ticarette işinizi büyütebilmenizin önüne geçer. Yoğun alışveriş ve lansman dönemlerinde, partneriniz ve siz sipariş karşılama süreçlerini gerektiği gibi esnetemiyorsanız, ihtiyacınız olan ekstra iş saati ve çalışan sayısı size sağlanamıyorsa, bu durum siparişlerin depodan geç çıkmasına, müşteriye geç teslim edilmesine, out of stock kalmaya veya hatalı sipariş çıkışına neden olabilir.

OPLOG: Kusursuz Fulfillment Deneyimi

OPLOG olarak bu sorunların tümüne aşinayız ve müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre kurguladığımız omnichannel fulfillment hizmetlerimize, bu sorunların çözümleri de dahil. Türkiye, ABD, İngiltere ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yer alan global depo ağımızla, 10 seneyi aşkın süredir 150’den fazla müşterimizin yerel ve sınır ötesi operasyonlarında mükemmeliyeti sağlamasına destek oluyoruz. Mühendislerden oluşan dev teknoloji kadromuzun gücüyle alanımızın en yetkin teknolojik olanaklarını sunuyor, mevcut altyapılarınıza kolayca entegre oluyor, size tedarik zincirinin bütününde uçtan uca kontrol ve görünürlük sağlıyoruz. Derin tecrübemiz ve size özel atanmış müşteri temsilcilerimizle hedef pazarlarınızda dil ve kültür bariyerlerini aşmanıza yardımcı oluyoruz.

Sonuç, sınır ötesi ticarette de, tıpkı kendi ülkesindeki gibi tedarik zinciri süreçlerini optimize edebilmiş, maliyetleri kontrol altında tutan ve ürün ile hizmet sunumunda standart bir kaliteyi sürdürebilen başarılı şirketler.

E-MAIL ADRESİNİZİ BIRAKIN 📧

OPLOG Bilgi Deposuna Abone Olun