Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın
Araba içerisinde yolculuk yaparken arkasına bakan kadın

Tersine Lojistik (Reverse Logistics) Nedir? | OPLOG

Tersine lojistik (reverse logistics), son kullanıcıya artık gerekmeyen kullanılmış ürünlerin, pazarda tekrar kullanılabilen ürünlere kadarki tüm lolistik faaliyetleri kapsar. 

 

Tersine lojistiğin tanımı

Tersine lojistik (reverse logistics), lojistik aşamalarının tersi olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle, tek yönlü bir istikamette yanlış yönde ilerlemek olarak tanımlanabilir. Çoğunlukla tersine lojistik, ürünü tüketiciye teslim etmek değil, tam tersi tüketicinin ürünü işletmeye göndermesi yani iade etmesi ile başlar. Bu nedenle tersine lojistik, son kullanıcıya artık gerekmeyen kullanılmış ürünlerin, pazarda tekrar kullanılabilen ürünlere kadarki tüm lolistik faaliyetleri kapsar. 

 

Tersine Lojistik İşlevi Nedir?

Tersine lojistiğin işlevi sektörden sektöre değişiklik gösterebileceği gibi e-ticaret işletmelerinin dağıtım kanalındaki yerlerine göre de farklılık gösterebilir. Tersine lojistiğin işlevi çoğunlukla ürünün dönüşünü sağlamak, kaynak kullanımını azaltarak geri kazanımını sağlamak, materyallerin yeniden kullanılmasının sağlanmak, atıkların ortadan kaldırılması veya yakılması ve son olarak, tamir ve yeniden üretimin sağlanması gibi işlevleri vardır.

 

Tersine Lojistik Özellikleri Nelerdir?

Tersine lojistiğin özelliklerini en iyi anlamanın yollarından biri ileri lojistik ile karşılaştırılmasıdır. Genellikle ileri lojistikte eğer bir ürün tedarik zincirine girdiyse o zaman bu ürün üreticiden geri gönderilmesi beklenmez. Dolayısıyla nihai tüketici ürünü kullandıktan sonra ürünü imha etmek ile sorumludur. Ancak tersine lojistikte ürün nihai tüketiciye ulaşır ve daha sonrasında ürün üreticiye gönderilir. Bu nedenle ürünün imha edilmesi ve eğer mümkünse tekrardan üretime dahil edilmesi üreticiye aittir.

 

Tersine Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Tersine lojistik, nihai tüketiciler tarafından kullanılmış ürünlerin pazarda yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak tüm faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. Bu açıklamaya göre tersine lojistik faaliyetleri hem ürünün son kullanıcıdan üreticiye ulaştırılmasını hem de geri gönderilmiş ürünün üretici tarafından yeniden kullanabilmesi için ürün haline dönüştürülmesini kapsar. Ayrıntılı olarak tersine lojistik faaliyetleri altı temel adımda açıklanabilir.

 

Tersine lojistik faaliyetleri çoğunlukla altı adımdan oluşur. Buna göre tersine lojistik, aşağıda sıralanan şekilde ifade edilebilir.

 

Ürünün kabulü: Ürünün nihai tüketici tarafından işletmeye gönderilmesine karar verilmesi. Bunun üzerine işlemlerin başlatılması ve ürünün kabulü için işletmenin karar verdiği şekilde sürecin başlaması.

 

Ürünün teslim alınması: Ürün tüketiciye ulaştıktan sonra ürünün fiziksel olarak teslim alınması.

 

Ürünün incelenmesi: İşletme tarafından geri kazanılan ürün incelemeye alınır. Ürün eğer kullanılabilir durumda ise işletme tarafından stoklara geri alınır. Ancak ürün geri stoklara alınamayacak durumda ise geri dönüşüm için gönderilir.

 

Ürünün yeniden kullanımı: Eğer ürün kullanılmış ve stoklara direk olarak alınamıyorsa o zaman işletmeler tarafından ürün yeniden kullanılabilir hale getirilir.

 

Ürünün geri dönüşümü: Geri dönüşümün amacı ürünün bileşenlerinin ayrıştırılarak materyallerinin yeniden kullanılabilmesi.

 

Ürünün gömülmesi: Ürün geri alım süreçlerinden herhangi birine dahil olamayacak durumdaki ürün toprağa gömülür.

 

Türkiye’de tersine lojistik uygulamaları

 

Türkiye’de tersine lojistik uygulamaları ekonomik ve çevresel açıdan strateji bir öneme sahip. Türkiye’de ilk akla gelen tersine lojistik uygulamaları “Sıfır Atık” projesi olabilir. Projenin amacı israfın önüne geçmek ve kaynakların geri dönüştürülerek geri kazanılması. Aynı şekilde iklim değişikliği ve okyanuslardaki plastik kirliliği ile mücadele etmek için farklı sektörlerden 26 şirket ters lojistik alanında kendi sektörlerine göre önlemler alarak faaliyet gösterirler.

 

Tersine Lojistik Örnekleri Nelerdir?

Tersine lojistik uygulamaları sektörden sektöre farklılık gösterir. Bu nedenle sektörler kendi işleyişlerine göre tersine lojistik uygulamalarını şekillendirir. Tersine lojistiğin uygulamalarını farklı sektörlerde gördüğümüz örnekleri bilmekteyiz. Örneğin tekstil sektöründe ürünün iadesi ile başlayıp işletmeler eğer stoklarına geri alamayacak durumda görürse ürünü geri dönüşüme gönderip ürünün bileşenleri ayrıştırarak materyal oluşturur. Bu örneğe benzer olarak gıda-tarım, kâğıt ambalaj, demir-çelik, kimya- ilaç sektörlerinde de benzer örnekler görülür.

 

OPLOG, tersine lojistik sürecini başlatan iadelerinizi e-ticaret işletmeniz adına yönetiyor. 

 

OPLOG, kuruluşunuza rakipsiz bir değer, destek ve coğrafi erişim sağlayan, e-lojistik alanında lider bir kuruluştur. Tüm operasyonlarımızı bulut üzerinden yönetiyor ve mobil uygulamalar üzerinden takip ediyoruz. Tüm bu teknolojileri operasyonel hizmet verdiğimiz müşterilerimizin de kullanımına sunuyoruz.

 

Operasyonel ekiplerimizle, teknoloji ekiplerimiz büyük bir uyum içinde çalışıyor. Teknolojik alt yapımız ile yönetilen depolarda operasyonlarımızı konvansiyonel lojistik şirketlerine oranla %30 daha verimli şekilde gerçekleştiriyoruz.

 

OPLOG olarak iade süreçlerinizi yönetiyoruz. İade yönetimi kapsamında iadelerinizi kabul ediyor, inceliyor ve inceleme doğrultusunda geri ödeme, değişiminin yapılmasını ve stoklara geri alınmasını sağlıyor. Daha fazla bilgi almak için hemen teklif alın.

E-MAIL ADRESİNİZİ BIRAKIN 📧

OPLOG Bilgi Deposuna Abone Olun