Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın
Kapı önündeki kutular

Lojistik Nedir? Neden Önemlidir? | OPLOG

Fransızca “logistique” kelimesi, askeri birliklerin iaşe ve barındırılması" anlamlarından oluşturulmuştur.  Başlangıçta lojistik, askeri personel, ekipman ve malların taşınmasında hayati bir rol oynarken daha sonrasında lojistik, tedarik zinciri içinde ticari malların taşınması bağlamında daha yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise bir ürünün teslimat süresi boyunca sürdürülen işlemlerin tümünü karşılamaktadır. 

 

 Lojistik, tüketim mallarının üretim noktasından tüketim noktasına kadar sorunsuz bir şekilde ve optimum maliyetle taşınması ve depolanmasını planlama ve yürütme sürecidir. Lojistiğin amacı, müşteri gereksinimlerinin zamanında ve uygun maliyetle karşılanabilmesinde lojistik süreçlerinin önemi büyüktür.  

Lojistik Neden Önemlidir?

Ürünlerin tedarik zinciri boyunca sağlam şekilde ve zamanında teslim edilmesi ticaret kavramı var olduğundan bu yana büyük öneme sahip. Ancak özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelerle e-ticaretin hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlaması, lojistik kavramını her zamankinden daha kritik bir noktaya taşıdı.  

Bugün tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendeciler, daha geniş bir ürün yelpazesinin daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde teslimatına yönelik talebi karşılamak için lojistik süreçlerini hiç durmadan iyileştirmek zorunda. Tedarik zinciri boyunca alınan siparişlerin sipariş süreci, envanter, teslimat ve tedarik zinciri gibi aşamalarında ortaya çıkabilecek aksamalar ile ilgili gerçek zamanlı verilere erişme durumu olan Çünkü biliyoruz ki lojistik alanında sağlanan başarı, verimlilik artışı, daha düşük maliyetler, daha yüksek üretim oranları, daha iyi envanter kontrolü, depo alanının daha akıllı kullanımı, artan müşteri ve tedarikçi memnuniyeti ile daha iyi bir müşteri deneyimi demek. 

Lojistikçiler Ne İş Yapar?

Lojistik, bir işletmenin tüm tedarik zincirinin analizi ve koordinasyonundan sorumludur. 

Lojistiğin Alanları

Nakliye ve Fiziksel Dağıtım

Nakliye ve fiziksel dağıtım, talep edilen ürün veya hizmetin talep edilen zamanda doğru bir şekilde yerine ulaşması için en önemli adımlardan biridir. Bu işlem, yurt içi, yurtdışı, hava, deniz, kara ve demiryolu gibi farklı taşıma yöntemleri ile yapılır.  

 

Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri veya diğer bir deyişle lojistik ağı, hammaddelerin ürün veya hizmete dönüştürülerek son kullanıcıya ulaştırıldığı sistem içerisinde, malzeme ve bilgi akışının tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve tüketiciler arasında etkin bir şekilde sağlandığı yönetsel görevler ağına verilen isimdir. Tedarik zinciri ayrıca, operasyonların tasarımı, planlanması, işletilmesi, kontrolü ve izlenmesi gibi temel iş süreçlerinin en doğru şekilde entegre edilerek müşteri memnuniyetini artıran iş modellerinin oluşturulması olarak da tanımlanabilir.  

 

Stok Yönetimi

Stok yönetimi bir şirketin ihtiyaçlarının karşılanması için elde bulundurulması gereken ürünlerin dengede tutulması amaçlanarak yapılmakta olan işlemlerinin tamamıdır ve bu sayede stoktaki bütün hareketler kolayca takip edilir. Günümüzde insan gücünden çok otomatik sistemlerle yapılmaya başlanan stok yönetimi, kullanıcısı için de birçok fayda sağlamaktadır.  Bir firma için stok yönetiminin klasikleşmiş olan sayım yöntemi yerine otomatik sistem ile kontrol ediliyor oluşu üretici ve tüketici tarafından da oldukça önemlidir. İnsan gücünde hata yapma oranı otomatik sisteme göre çok daha fazla olduğu için yanlış stok sayımı veya unutulması gibi durumlarda mağduriyet yaşanma olasılığı çok yüksektir. Lojistikte bu sistem, otomatik olarak tutulur.  

 

Depolama

Üretilmiş olan mal veya hizmetlerin dağıtımdan önceki toplanma merkezleri depolardır. Üretimin devam etmesi şirketler için ne kadar önemliyse, son ürünlerin sorunsuz şekilde depolanması da o denli önemlidir.   

Paketleme

Depodaki ürünlerin müşteriye sağlam, temiz ve düzgün bir görünümle ulaştırılması paketlemenin işidir. Her şirket kendisine uygun paketler seçebilir, paketlerini istediği gibi özelleştirebilir. Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla satıcıdan alıcıya sağlam ürün gönderilmesi noktasında paketleme güvenliği oldukça önemlidir. 

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

Günümüzde, şirketlerin büyük bir çoğunluğu faaliyetlerine odaklanırken, bu faaliyetlerin eksiksiz ve doğru yürütülmesi için yardımcı bir aracıya ihtiyaç duyarlar. Bu yardımı ise alanında uzman olan hizmet sağlayıcıları tarafından alırlar. Anlaşma ve sözleşmelere bağlı olarak hizmet sağlayıcılarından alınan bu hizmet ise dış kaynak kullanımı (outsourcing) olarak adlandırılır.  

Üçüncü Parti Lojistik (3PL)

Üçüncü parti lojistiği, şirketlerin ihtiyaçlarına göre tedarik zinciri içerisindeki hareketliliğin verimli ve etkili bir şekilde planlaması, yönetilmesi ve kontrol altında tutulmasını kapsayan ve şirket dışındaki bir üçüncü partiden alınan hizmetlere denir. Bugün birçok e-ticaret şirketi operasyonel kaliteyi artırmak, maliyetleri azaltmak ve müşteri servislerini iyileştirmek için 3PL şirketleri ile iş birliği yapar. 3PL, aynı zamanda kullanıcısına birçok farklı hizmet ve avantajlar sunar. 

LLP ( Lead Logistics Provider)

Dördüncü taraf lojistik sağlayıcı (4PL) olarak da adlandırılan bir lider lojistik sağlayıcısı (LLP), diğer 3PL'leri yönetmek, nakliye yönetimini denetlemek, depo operasyonlarını denetlemek veya tedarik sürecinin herhangi bir bölümünü kontrol etmek de dahil olmak üzere tedarik zincirinizin her adımına yönelik çeşitli görevler üstlenir. LLP (veya 4PL) sistemi , birincil tedarik zinciri yönetimi sağlayıcınız olarak çalışır. 

 

Tersine Lojistik Nedir?

Tersine lojistik, üreticinin yeniden üretim, imha etme, geri kazanma gibi faaliyetlerde bulunabilmesi için tüketim noktasından geri gönderilen ürün veya parçaların kabul edilme sürecidir. Süreç ürünün tüketiciye teslim edilmesini değil, tüketicideki ürünün üreticiye gönderilmesini amaçlar. Tersine lojistik çoğunlukla ürünün kabulü, ürünün teslim alınması, ürünün incelenmesi, ürünün yeniden kullanılması, ürünün geri dönüşümü ve ürünün gömülümü adımlarını içerir.  

Küresel Lojistik Nedir?

Ürünlerin, uluslararası bir tedarik zinciri içerisinde, üretim anından itibaren dünyadaki diğer bölgelere  intermodal taşımacılık sistemi kullanılarak okyanus, hava, demiryolu ve karayoluyla aracılığıyla nakledilme sürecine küresel lojistik denir.  

E-Ticaret Lojistiği

E-ticaret lojistiği, çevrimiçi mağazalar veya pazar yerleri için envanter yönetimi, çevrimiçi siparişlerin toplanması, paketlenmesi ve nakliyesi dahil olmak üzere envanter depolanması ve nakliyesiyle ilgili süreçleri ifade eder. E-ticaret lojistiği envanterlerin üreticiden çıkmasıyla başlar ve ürünün müşterinin eline geçmesine kadar devam eder. E-ticaret lojistiğinin dinamiklerini ise üreticiler, fulfillment merkezleri, dağıtım merkezleri ve nakliyeciler oluşturur. Kullanıcısına da büyük avantajlar sağlar.  

 

Tedarik Lojistiği

Tedarik lojistiği, hammaddenin üreticiden alınıp tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçteki işlemler bütünüdür. Bunlar malın alınması, malın yüklemesi, ürünün kontrolden geçmesi, stok kontrolünün sağlanması, depolama ve ulaştırma gibi aşamaların planlanmasını içerir. Tedarik lojistiğinde bu planlama çerçevesinde hareket edilir ve süreç içerisinde belirlenen noktalarla sürekli iletişim kurularak tedarik sürecinin kusursuz olması sağlanır. 

 

Mal odaklı, hizmet odaklı, perakende odaklı ya da e-ticaret’e yönelik bir işiniz olsun hiç fark etmez, en iyi lojistik şirketini seçmenin zor bir süreç olduğunun farkındayız. Biz, tam bu noktada sahip olduğumuz teknolojik güç ve ölçeklenebilme yeteneği sayesinde aradığınız lojistik ortağı olabiliriz. Üstelik çalışma kültürü ve %4564 büyüme oranına sahibiz ve bunun yanında Türkiye’nin en teknolojik lojistik şirketiyiz. Eğer siz de OPLOG'un profesyonel bakış açısı ve sektördeki deneyiminden yararlanarak lojistik sorunlarınızı çözmek istiyorsanız, bize ulaşmanız yeterli.

E-MAIL ADRESİNİZİ BIRAKIN 📧

OPLOG Bilgi Deposuna Abone Olun