Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın
Dünya haritalı kapının yanında bisikletiyle yürüyen sırt çantalı bir kız.

Uluslararası Lojistik Nedir? Nasıl Yapılmalı| OPLOG

Lojistik, üretim noktasından kullanım noktasına kadar malzeme veya taşınmakta olan ürünlerle ilgili fiziksel akışı ve bilgi akışlarını planlama, uygulama ve kontrol etmeyi sağlayan yönetim sürecidir. Lojistik, bütün ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan dağıtım süreci ve nakliye işlemlerini kapsamaktadır. Uluslararası lojistik, bir şirketin tedarik zincirinde en az bir uluslararası sınır boyunca bu kaynakların yönetimini içermektedir ve ithalat, ihracat faaliyetlerini yönetmeye odaklanmıştır. Değişen ve sürekli olarak gelişen dünya düzeniyle beraber, ticaret ve lojistik sektörü de bazı değişimlere uğramaktadır. Uluslar arasında yürütülmeye başlanan ticaret faaliyetlerinde kullanılması gereken uluslarası lojistik de, bu hizmeti sağlamakta olan firmalar tarafından yürütülmektedir. Uluslararası lojistik; hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve çok modlu taşımacılık gibi yolların kullanılarak aynı zamanda ısı kontrolü olan soğuk zincir lojistiği gibi kritik lojistik hizmetlerine de olanak sağlamaktadır. 

Uluslararası Lojistik Firmaları Ne Hizmet Verir?

 

1)Tedarik Zinciri Yönetimi 

İyi bir tedarik zinciri yönetimi, günümüzde lojistik şirketleri için uluslararası pazarlarda ayakta kalabilmek için hayati önem taşımaktadır. Sadece iç bağlantılar kurarak süreçleri optimize etmek ise artık yeterli olmamaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, malların planlanması, tedarik edilmesi, üretilmesi ve teslim edilmesinin yanı sıra iadelerin ele alınmasına giden strateji ve faaliyetleri ana hatlarıyla belirtmektedir. Tedarik zinciri yönetimi aynı zamanda üretim ve envanter planlaması, iş gücü planlaması, malzeme ve tesis yönetimi, mal ve hizmetlerin üretimi ve teslimi dahil olmak üzere çeşitli faaliyetleri kap

samaktadır. Rekabet yaratmak için süreçleri iyileştirmeye çalışırken, lojistik, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini de karşılamayı amaçlar.

 

2) Depo Hizmetleri

Depolama ve özellikle üçüncü parti depolama hizmetleri, tedarik zincirinde önemli bir role sahiptir. Firmaların büyük miktarda envanteri yönetmesine yardımcı olur. Kargonun güvende tutulmasını ve ürünlerin en uygun zamanda dağıtılabilmesini ve gönderimde olan ürünün son

 kullanıcıya mümkün olduğunca yakın tutulmasını ve böylece gerektiğinde el altında olmasını sağlar. Üçüncü parti depolama, diğer şirketlerin ürünlerinin uygun şekilde depolanmasını ve dağıtımı konusunda endişelerinin ortadan kalkmasını sağlar. 

 

3) Dağıtım

Satışın yapılması ve müşteri siparişinin teslim edilmesi arasında, dağıtım lojistiği, tedarik zincirinde kritik bir rol oynamaktadır. Ancak dağıtımı doğru yapmak çoğu zaman bir tedarik zincirinin en zorlayıcı kısmıdır. Maliyetlerin düşük tutulması için depolama alanını optimize ederke

n, talebi karşılamak için yeterli envantere ihtiyaç duyulmaktadır. Dağıtım, iş yapılmakta olan sektöre ve dağıtımı yapılan ürüne bağlı olarak çok şey ifade etmektedir. Doğrudan tüketiciye hizmet sunan markalar için, ürünlerin bir üreticiden veya tedarikçiden doğrudan perakendeciye veya dağıtım merkezlerine teslim edilmesi sürecinin tamamını ifade etmektedir.

 

4) Proje Koordinasyonu

Proje koordinasyonu, başarılı bir lojistik yönetiminde önemli olan noktaların bir arada verimli bir şekilde toplanmasına, organ

ize edilmesine ve taşınmasına yardımcı olmaktadır. Proje koordinasyonu, projelerin ve ekiplerin organizasyonunu maksimum etkiyle geliştirmek için oldukça önemlidir.

 

5) Gümrük Hizmetleri

Gümrük vergisi, bir ürünün ülkeye girişinde ya da ülkeden çıkarılışında, çıkış yapılan ülke veya giriş yapılacak olan ülkeye ve ülkeye girdirilen veya ülkeden çıkarılan ürünün türüne bağlı olarak ülke yönetimi tarafından alınmakta olan vergidir. Bu vergilendirme sisteminin tamamı, ürün sahibinin ilgilenmesine gerek kalmadan uluslararası lojistik firmaları tarafından yürütülmektedir. 

 

6) Sigorta Hizmetleri

Sigorta hizmeti, taşınmakta olan ürünün herhangi bir normal veya doğaüstü olayda ürüne gelebilecek olan zararın 

karşılanması için ürünün korunmaya alınmasıdır. Amaçlanan hedef, kargo gönderisinin riskini en aza indirmek, görünürlük ve koruma sağlamaktır. Hasar yönetimi hizmetleriyle maliyet düşürme ve tazminat taleplerini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

 

Uluslararası Lojistik Yönetimi Nasıl Olmalı?

Doğru aksiyon alımı ve sürecin takibinin etkili ve doğru bir şekilde yapılması lojistik için oldukça faydalıdır. Kontrol, operasyon ve planlamanın yapılabilmesi de yönetim için önemlidir. Lojistik yönetiminde ortaya çıkabilecek olan problemleri veya krizleri hesaplayarak çözümler üretilebilmesi, olası durumlarda olayın olumsuz taraflarını en aza indirir. Bu nedenle de lojistik faaliyetlerinde planlamaların doğru bir şekilde yapılarak sürecin detaylıca takip edilmesi oldukça önemlidir. Hizmetler ve kontrol aşamalarının da sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ileri görüşlü davranılabilmesi gerekmektedir. Uluslararası lojistik hizmetinin verilmekte olduğu kurum içindeki iletişimin sağlıklı olması, lojistiğin ideal koşullarda gerçekleşmesini sağlar. 

Uluslararası Lojistik Standartları Nedir?

Olaylara büyük açıdan bakmak, bu karmaşık ve giderek küreselleşen tedarik zincirlerinin yönetimini optimize etmeye ve maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Lojistik hizmet sağlayıcılarından yük nakliyecilerine ve müşterilerine kadar herkesin her an gönderilerinin tam olarak nerede olduğunu takip edebileceği sistemler kullanılmalıdır. Bu noktada, ISO standartları ortaya çıkmaktadır. ISO standartları, tüm tedarik zinciri üzerinde gerçek zamanlı, uçtan uca görünürlük sağlar. Şirketler ve kullanıcılar, herhangi bir zamanda yapılan işin veya verilen hizmetin nerede olduğunu, daha önce nerede olduklarını ve nedenini tam olarak bilebilir. Kullanılan platformlar, sorunsuz ticaret, mesajların iletilmesi ve mümkün olan her yerde verilerin yeniden kullanılmasını sağlar. Bu, uluslararası mal taşıma işine dahil olan birçok firmanın da verilerini yalnızca bir kez girmesi gerektiği anlamına gelir ve böylece zamandan da tasarruf sağlanır. 

Uluslararası Lojistik Avantajları Nelerdir?

Uluslarası lojistik hizmetinin birçok avantajı bulunmaktadır.

-Tedarik zinciri yönetimini sağlar. 

-Milli gelir ve dış ticaret hacminin artmasına yardımcı olur. 

-Kolay ulaşılabilirlik sağlar.

-Ürünlerin uluslarası alanda teslimatının yapılmasına yardımcı olur. 

-Çözüm yolları geliştirerek en kısa zamanda en az maliyetle denizaşırı ürünlerin teslimatını sağlar.

 

Uluslararası Lojistik Maliyetleri

Uluslarası lojistik, tedarik zincirinde önemli bir yere sahip olan satın alma sonrası operasyonların büyük bir bölümünü oluşturur. 

Uluslarası lojistik maliyetleri, bu lojistiğin yönetim türüne göre değişiklik göstermektedir. Her uluslarası lojistik hizmetinde sabit ücretler bulunduğu gibi, tamamen hizmete veya ürüne yönelik değişiklikler yapılmakta olan değişken alan maliyetleri de vardır. Tahminde olmayan ücretlerin de hesaba eklenmesiyle beraber, uluslarası lojistik hizmeti bireysel yapılmaya çalışıldığında oldukça masraflı olabiliyor. Bu masraflar, uluslarası lojistik işi yapan firmalar tarafından yapıldığında ise en az seviyeye indiriliyor. 

 

Uluslararası Lojistik ile Uluslararası Nakliyat Arasındaki Fark Nedir?

Uluslarası lojistik hizmetinde asıl amaç, teslimatı sağlanacak olan ürünün ya da verilmekte olan hizmetin doğru, güvenilir, eksiksiz ve en hızlı şekilde alış noktasından varış noktasına teslimatını sağlamak ve bu teslimat sürecinin başlangıcından sonuna kadar olan sürede kontrolünün sağlanmasını ifade eder. Uluslararası nakliyat terimi ise lojistik alanının kapsadığı bir terimdir. Lojistik faaliyetlerini oluşturan nakliyat işlemi, ürünün yalnızca taşınmasını ifade etmektedir. Uluslarası lojistikte tedarikçilerin, ortakların, müşterilerin ve lojistik firmalarının sağlıyor olduğu lojistik süreci boyunca bütün alt hizmetler hesaba katılmaktadır. Uluslarası nakliyatta ise sadece taşımacılık hizmeti ele alınmaktadır.

 

OPLOG olarak e-ticaret lojistiği (fulfillment) hizmetimiz ile ürünlerinizi sizin adınıza depoluyor, siparişlerinizi isteğinize özel olarak paketliyor ve müşterilerinize kargoluyoruz. İade süreçlerinizi de yönetiyoruz. Sipariş başı ödeme ve stok depolama ücreti dışında ücret ödemediğiniz ve bütün ihtiyaçlarınızı kapsayan profesyonel fulfillment hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak ve daha fazlası için...

E-MAIL ADRESİNİZİ BIRAKIN 📧

OPLOG Bilgi Deposuna Abone Olun