Operasyonlarınızı OPLOG'a TaşıyınTaşınma Masraflarınızı Biz Karşılayalım!
Teklif Alın

E-Ticarette Tedarik Zincirinizi Nasıl İyileştirirsiniz?

Nitelikli bir ürününüz varsa, e-ticarete bir adım önde başlarsınız. Ancak rekabet ortamının giderek sertleştiği e-ticaret dünyasında, ürün kalitesi kadar önemli bir diğer konu da, tedarikten lojistiğe, depolamadan stok planlamasına kadar, tedarik zinciri yönetiminizi nitelikli şekilde yapabilmenizdir. Tedarik zinciri yönetiminin temel amacı, ürününüzün alıcıya zamanında, kalitesini koruyarak, sorunsuz şekilde ulaşmasını sağlamak ve bu sırada maliyet kalemlerinizi düşürebilmektir. Tüm bu süreç, markanızın hizmet kalitesine ve müşterilerinizin memnuniyetine doğrudan etki eder; verimlilik ve kapasite artışı sağlar, pazardaki değişikliklere kısa zamanda cevap verebilmenize imkan verir. 

 

Bu blog’umuzda, tedarik zincirinin genel bir tanımını yapacak, zincirin hangi halkalarında nasıl geliştirmeler yapabileceğinize değineceğiz. Hadi başlayalım! 

 

E-ticaret Tedarik Zinciri Nedir?   

E-ticarette tedarik zincirinin paydaşları, tedarikçiler, üreticiler, depolar, dağıtımcılar, nakliye ve kargo şirketleri, perakendeciler ve tüketiciler olarak sıralanır. Tedarik zinciri yönetimi ise, tüm bu paydaşlar arasındaki hareketlerin ve bağlantıların, yani ulaşım, iletişim ve finans ağlarının bütününü ele alır; kişi ve kurumlar arasında, bilgi, varlık ve kaynakların verimli ve doğru şekilde organize edilmesini amaçlar. İş süreçleri bakımından üretim ve satış süreci, talep ve sipariş yönetimi, stok yönetimi, depolama, dağıtım ve lojistik ile müşteri hizmetlerini içine alan pek çok alanı kapsar.  

 

E-ticaret Tedarik Zinciri Geliştirme Yolları  

Tedarik zincirinin genel bir tanımını yaptıktan sonra, gelelim bu süreçleri nasıl geliştirebileceğinize. Sektörlere, şirketlerin ölçeğine, satış kanalları ve yöntemlerine göre değişebilmekle birlikte, tedarik zincirindeki optimizasyon çalışmalarında önemli faydalar elde etmenizi sağlayacak öncelikli konulara değineceğiz.  

 

Planlama 

Tedarik zinciri yönetiminin başat konusu planlamadır. Söz konusu paydaşlar arasındaki bağların doğru şekilde kurulup, bir üst başlıkta anlattığımız aşamaların her birinin uçtan uca, kısa, orta ve uzun vadeli olarak titizlikle planlanması önemlidir. Planlama aşamasında gözden kaçan noktaların olması ya da olası bir aksaklık anında çözümün nasıl sağlanacağının önceden belirlenmemesi, kendinden sonra gelecek sürecin de aksamasına neden olur.  

 

Bütçe ve maliyetler 

Tedarik zinciri yönetiminin bir diğer önemli konusu maliyetlerin optimumda tutulmasıdır. Ürün satın almadan depolamaya, stok yönetiminden lojistik ve kargolamaya tüm kalemlerdeki maliyetlerin doğru şekilde belirlenmesi, bu süreçte ihtiyaca göre uygun paydaşlarla, uygun anlaşmalar çerçevesinde çalışılması gerekir. Fiyatlandırma, ham madde maliyetlerinin üzerine eklenecek tüm bu farklı maliyetler eklenerek yapılmalıdır.  

 

Günümüzde, lojistik, depolama, stok yönetimi ve kargolama süreçlerinin tümünü kapsayan sipariş karşılama hizmetlerinin, “kullandığın kadar öde” mantığında sunulduğu fulfillment sağlayıcılarıyla iş birliği yapmak, öngörülebilir bütçeler oluşturmak ve maliyetleri optimumda tutabilmek için oldukça faydalı bir çözümdür. Böylece tedarik zinciri yönetimindeki altyapı yatırımlarının tümünü tek başınıza üstlenmektense, ürünleriniz ne zaman ve ne kadar satılırsa, aldığınız hizmet kadar ödeme yapabilirsiniz.  

 

Tedarik zinciri maliyetlerinizi düşürmek için, OPLOG olarak B2B ve B2C alanında sunduğumuz omnichannel fulfillment hizmetlerimizden nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin. 

Uzmanlarımıza danışın! 

 

 

Talep ve sipariş yönetimi 

Talep ve sipariş yönetimi, e-ticaret tedarik zincirinde aksamaların önüne geçmek için yıl boyu azalıp artan taleplerin doğru şekilde planlanması ve sipariş yönetiminin bu doğrultuda kurgulanmasıdır. Burada temel olarak iki konudan bahsedebiliriz. Bunların ilki, standart akışın dışına çıkan yoğun alışveriş dönemleridir. Yıl içerisindeki indirim günleri, bayramlar, sezon başlangıç ve bitişi gibi dönemler için talep öngörüleri oluşturulmalı, buna göre yoğun dönemler öncesinde ürünlerin tedarikinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gereken aksiyonlar alınmalıdır.  

 

Bir diğeri ise, müşterilerin taleplerinin ve sipariş verme periyodlarının analiz edilerek, tedarik zinciri süreçlerinin buna göre planlanmasıdır. Örneğin, kişisel bakım, takviyeler, ped, bebek bezi ve mamaları, mutfak ve ev temizlik ürünleri ile evcil hayvan mamaları gibi kategorilerde, tüketicilerin hangi sıklıkta hangi ürünü sipariş vereceğine dair talep simülasyonları oluşturulabilir. Kullanıcı tarafında, kişiye özel yönlendirmeler ve hatırlatmalarla talebin sürekliliği sağlanırken, stok yönetimi ve depolama koşulları da yine bu verilere uygun şekilde kurgulanabilir.  

 

Stok Yönetimi 

Stok yönetimi e-ticaret firmalarının, müşterilerine kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek ve gereksiz maliyetlerle karşı karşıya kalmamak için ortaya koyacağı çabanın bir diğer bileşenidir.  

 

Tedarik zincirini geliştirmeye yönelik stok yönetimi adımları arasında stok kontrolü yapma, stoklar için alt limit belirleme, “ilk giren ilk çıkar” prensibini uygulama ve tedarikçi ilişkilerini düzenli şekilde sürdürme öne çıkar. Stok yönetimi e-ticaret şirketlerinin muhasebe ve finans süreçlerinin daha şeffaf ve kolay hale gelmesini de sağlar. Talep yönetimiyle eşgüdümlü şekilde, fazla stok veya “out-of-stock” durumları yaşanmasının önüne geçilir, düzenli tedarik imkanı sunar, tedarik maliyetlerinin azaltılmasına destek olur. Bu süreçlerde verimlilik elde etmek için uygun teknolojiler yardımıyla, e-ticaret şirketinizin stokları hakkında gerçek zamanlı, doğru bilgi sahibi olabilmeniz önemlidir. 

 

Depo yönetimi 

E-ticarette depo yönetimi, depolama sürecinde oluşabilecek tahribat ve zararın en aza indirilmesi, ürünlerin son kullanma tarihi veya özel saklama koşullarına uygun şekilde depoya alınıp depodan çıkarılması, ürünlerin hızlı ve doğru şekilde toplanması, ürünün niteliğine uygun paketleme yapılması ve hızlı şekilde kargoya teslim edilmesi gibi süreçleri kapsar. Ürün yönetimi, depolama, paketleme, etiketleme, faturalama, nakliye, ödeme alma, iade ve değişim, depo yönetim süreçlerinin parçasıdır. 

 

E-ticarette depo yönetimi sistemli ve kusursuz bir işleyişe ihtiyaç duyar fakat aynı zamanda tedarik zincirinde insan hatasının en yoğun yaşandığı süreçlerden de biridir. Bu yüzden son yıllarda özellikle otomasyon sistemleri ve depo yönetim sistemleri gibi teknolojilerle bu sorunların önüne geçilmeye başlanmıştır. Böylece e-ticaret şirketleri zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, ürünlerini müşterilerine daha hızlı ve sorunsuz şekilde ulaştırabilir.  

 

Depo yönetim sistemlerinin müşteri bağlılığınızı artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini daha detaylı öğrenmek için, konuyla ilgili makalemize göz atın. 

  

 

Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu   

E-ticarette lojistik satın alma, depolama, stok yönetimi, envanter yönetimi, farklı e-ticaret kanalları üzerinden gelen siparişlerin teslimata uygun şekilde hazırlanması, siparişin yola çıkması, uygun kargo firmasına ulaştırılması ve müşteriye teslim edilmesi gibi süreçlerin bütününü kapsar. Bu süreçlerin optimizasyonu için, veri analitiği ve istatistiklerden faydalanarak öngörüler oluşturma, araştırma ve analizler yapma, otomasyon sistemlerinin kullanımı, yetkin ekiplerle çalışmak ve doğru iş birlikleri kurmak önem taşır. Yukarıdaki başlıklar altında anlattığımız, tedarik zincirini geliştirmeye yönelik adımların bütünü, lojistik optimizasyonu için de gereklidir.  

 

E-ticarette lojistik süreçlerini optimize etmede özellikle kargolama maliyetlerini düşürmek çok önemlidir. Bu noktada OPLOG olarak bizler 150’yi aşkın müşterimizin ürün teslimatlarını, Kargo Yönetim Sistemimiz (K.A.S.) ve farklı kargo firmalarıyla uygun fiyatlar üzerinden yaptığımız anlaşmalar sayesinde, en düşük maliyetle ve optimum sürede yapabilmelerine imkan tanıyoruz.  

 

OPLOG K.A.S hakkında daha fazla bilgi edinin. 

 

Tedarik Zinciri İçin Teknolojik Çözümler ve Otomasyonlar  

Özellikle e-ticaret son 20 yıla yakın süredir, ödeme sistemlerinin gelişmesi, internet hızının artışı, mobil teknolojiler gibi etmenler sayesinde büyük bir sıçrama yaşadı. Tedarik zinciri yönetiminde de kaynaklarını teknolojik çözümlere aktaran markalar güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı.  

 

Tedarik zincirinin her bir aşaması için, çoğunlukla birbiriyle entegre şekilde çalışan çok sayıda teknolojik çözüm bulunuyor. Örneğin finansal süreçlerinizi takip edebileceğiniz sistemler, mal ve hizmet üretiminde verimliliğe odaklanan kurumsal kaynak planlama, yani ERP uygulamaları, müşteri verilerini düzenleyerek öngörülerde bulunmanızı destekleyen CRM uygulamaları gibi çözümlerden bahsetmek mümkün.  

 

OPLOG olarak bizler de üstün teknolojik imkanlarımızdan güç alan omnichannel fulfillment hizmetlerimizle, müşterilerimizin tedarik zinciri operasyonlarını daha verimli hale getirmesine ve müşteri memnuniyeti sağlamasına destek oluyoruz. E-ticarette müşteriniz satın al butonuna tıkladıktan sonraki tüm süreci, stok yönetiminden sipariş karşılama ve kargolamaya kadar kusursuz bir şekilde yönetiyoruz. E-ticaret şirketiniz için kullandığınız diğer sistemlere entegre olabilen yazılımlarımızla, dijitalleşme süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz. Ayrıca OPLOG One arayüzümüz sayesinde sizlere tedarik zinciri üzerinde uçtan uca kontrol sağlıyoruz.  

 

OPLOG dünyasıyla tanışarak, tedarik zinciri süreçlerindeki baş ağrıtan soru işaretlerinden kurtulmak için şimdi bir adım atın. Şirketinize özel ihtiyaçlara göre planlanmış çözümlerimizi uzmanlarımızdan dinleyin. 

 

Şimdi iletişime geç! 

E-MAIL ADRESİNİZİ BIRAKIN 📧

OPLOG Bilgi Deposuna Abone Olun